Wersja obowiązująca z dnia

Komunikat dotyczący utrzymania czystości i porządku w przestrzeni publicznej

Informuje, iż w ostatnim czasie zaobserwowano problem zanieczyszczenia terenów publicznych przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych w czasie pandemii. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców Gminy Kiwity o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie czystości i porządku w przestrzeni publicznej.