Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie ze środków Funduszy Celowych

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

NAZWA PROGRAMU

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022
ze środków Funduszu Pracy

 

 

DOFINANSOWANIE

102 648,42 zł


DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

NAZWA PROGRAMU

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023
ze środków Funduszu Pracy

 

 

DOFINANSOWANIE

71 831,00 zł