Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na asystowaniu przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asysta przy wyjściu i powrocie na zakupy, na spacer, do urzędów, miejsca kultu religijnego, placówki kultury i innych.