Wersja obowiązująca z dnia

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Kiwity otrzymała

EDYCJA I:

EDYCJA II: